Doorgaan naar content
Aanmelden

Sectorfondsen en maatschappelijke organisaties

Vanuit een gedeelde missie, maar ook vanuit een complementaire rol, werken sectorfondsen en maatschappelijke organisaties actief samen met Sterpunt Inclusief Ondernemen om via concrete acties met Werkplekarchitecten de arbeidsmarkt inclusiever te maken. 

Verbinden doorheen de sectoren

Maatschappelijke organisaties en sectorfondsen zijn maatschappelijke of middenveldorganisaties en sector- en/of vormingsfondsen, die vanuit een gedeelde missie, maar complementaire rol via concrete acties en samenwerkingen met WPA werk willen maken van een inclusieve(re) arbeidsmarkt in Vlaanderen en Brussel. Zij zijn daarbij overtuigd dat inclusie bijdraagt tot meer kwaliteitsvol werken en ondernemen. Bij deze leden behoren ook de organisaties zonder winstoogmerk met een gelijkaardige core-business als de Werkplekarchitecten, maar die om één of andere reden, niet opereren binnen Paritair Comité 329.01.

De Werkplekarchitecten waren van bij de opstart zeer betrokken en zagen de meerwaarde van een samenwerking. Bovendien bracht iedereen ideeën en suggesties in en zo stuurden de partners bij en verbeterden het programma. Een win/win dus. Zonder deze grote betrokkenheid zou het project niet hetzelfde succes hebben gehad.

Siegfried Desmalines
Sectorconsulent bij LOGOS
Lees meer

Onze leden

Stad Gent – Dienst Werk en Activering

Groep Maatwerk

Tabor vzw

Natuurwerk vzw

Wonen en Werken vzw (Veerkracht 4)

VDAB

GTB

The Shift

Cevora

VIVO

Cobot

Co-Valent

FBZ van de papier- en kartonbewerkende nijverheid

IVOC

Sociaal Fonds Autobus & Autocar

Sociaal Fonds Handel in Brandstoffen

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Volta vzw

Woodwize vzw

Vorm DC (Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques)

LOGOS

Constructiv

Sociaal Fonds 320 (begrafenisondernemingen)

Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart

Horeca Forma Vlaanderen

Fonds 323 (Vastgoedsector)

Fonds voor de Diamantnijverheid

Ambassador vzw (Verhuisopleidingen)

Sociaal Fonds Taxi & VVB

Eduplus

Duo for a job

mtech+

Gem. Fonds vd textielverzorging (FVB-FSE)

Sociaal Fonds 311 - Comeos

Vonst

LEVL vzw

Liberform - Vormingfonds sector vrije beroepen

Koepel Lokale Diensteneconomie

POM West-Vlaanderen

Herwin vzw