Doorgaan naar content
Aanmelden

De Werkplekarchitecten

De Werkplekarchitecten zijn zelfstandige, niet-winstgedreven organisaties die actief zijn op het vlak van op vlak van opleiding, job-en taalcoaching en werkplekleren. Ze zijn er voor zowel werkzoekenden, werkenden als werkgevers en zijn voor elk van hen een partner op en naar de inclusieve werkvloer. Velen onder hen doen dat al meer dan 25 jaar. Sinds enkele jaren zijn ze samen gekend onder de koepelnaam ‘Werkplekarchitecten’, ook wel afgekort als ‘WPA’. De Werkplekarchitecten zijn te vinden in gans Vlaanderen en Brussel.

Werkplekarchitecten zijn diverse organisaties die sociaal ondernemerschap omarmen en streven naar sociale doelen. Ze geloven sterk in het belang van werk voor maatschappelijke integratie en willen het recht op arbeid bevorderen, terwijl ze bijdragen aan een hogere werkzaamheidsgraad in Vlaanderen en Brussel. Ze zijn toegewijd aan diversiteit en inclusie, en bieden expertise en ondersteuning aan bedrijven, organisaties en lokale besturen voor uiteenlopende arbeidsgerelateerde vraagstukken.

De Werkplekarchitecten hebben 2200 medewerkers en bedienen een diverse klantenkring. In 2022 hebben ze 35.000 werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleid, 7.000 kwetsbare werknemers gecoacht en meer dan 2000 Inclusieve Ondernemingen ondersteund. Hun unieke verkoopargumenten zijn hun expertise in het coachen en opleiden van werkzoekenden en werknemers, hun interdisciplinaire aanpak, hun langetermijn maatschappelijke impactprioriteit boven kortetermijnwinst, en hun wendbare sociale ondernemerschap. Ze werken samen met andere partijen die zich willen inzetten voor een inclusievere arbeidsmarkt in Vlaanderen en Brussel, waaronder maatschappelijke organisaties, sectorfondsen, bedrijven en overheidsinstanties.

Wij verdedigen de belangen en bevorderen de deskundigheid van de Werkplekarchitecten.

Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt als koepel de Werkplekarchitecten sinds 1991 (vroeger ‘derden’). SIO is door de Vlaamse Overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van de belangen van de WPA. SIO verdedigt steeds de standpunten van de WPA; zowel naar het beleid en VDAB toe, als op het sociaal overleg als naar andere stakeholders.  

Door middel van een VTO-kalender met opleidingen, workshops en intervisie - gebaseerd op jaarlijkse bevragingen onder medewerkers en de directie - bevorderen we als koepel graag de expertise van de Werkplekarchitecten.

Onze leden

Emino vzw

Alternatief vzw

Arktos vzw

Groep Intro vzw

Jes vzw

Jobroad vzw

KOPA vzw

Compaan vzw (Job & co vzw)

Weerwerk vzw

BlinkOut vzw

Arbeidskansen vzw

De Sluis vzw

ENAIP Limburg vzw

Stebo vzw

BLM Genk

IN-Z ondernemen

Argos vzw

Mentor vzw

Werkperspectief vzw (De Groene Kans)

Steunpunt Tewerkstelling vzw

Synkroon vzw

Web vzw

Keerpunt vzw (ACLVB Loopbaanbegeleiding)

Posthof vzw

I-Diverso

Narrant vzw

Refu Interim