Doorgaan naar content
Aanmelden

Sterpunt Inclusief Ondernemen versterkt, verbindt en vertegenwoordigt:

SIO versterkt de kernleden via Sterpunt Academy

Deskundigheidsbevordering via VTO-kalender met opleidingen, workshops en intervisie op basis van een jaarlijkse bevraging medewerkers en directie.

SIO verbindt via

  • Club- werking om de samenwerking tussen de Werkplekarchitecten en andere ledengroepen te faciliteren en stimuleren voor een grotere impact op de arbeidsmarkt.

  • Community-werking voor de effectieve en toegetreden leden in functie van de creatie van een groter draagvlak, meer betrokkenheid en eigenaarschap m.b.t. Inclusief Ondernemen (o.a. via storytelling in onze digitale nieuwsbrief en sociale media).

SIO vertegenwoordigt:

SIO vertegenwoordigt en ondersteunt als koepel de Werkplekarchitecten sinds 1991 (vroeger ‘derden’). SIO is door de Vlaamse Overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van de belangen van de WPA. SIO verdedigt steeds de standpunten van de WPA; zowel naar het beleid en VDAB toe, als op het sociaal overleg als naar andere stakeholders.  

Strategische pijlers

a.      De belangenverdediging en deskundigheidsbevordering van de Werkplekarchitecten

SIO is door de Vlaamse Overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van de belangen van de WPA. SIO verdedigt steeds de standpunten van de WPA; zowel naar het beleid en VDAB toe, als op het sociaal overleg als naar andere stakeholders.  

b.     De promotie van Inclusief Ondernemen

SIO streeft samen met haar partners naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Wat is Inclusief Ondernemen?

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel van elke werknemer. De zichtbare verschillen springen het snelst in het oog: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,…. Maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk bij diversiteit: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,….

Een onderneming die oog heeft voor diversiteit zal rekening houden met al deze verschillen, en streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de ploeg. Inclusie gaat echter nog een stap verder, want een onderneming die streeft naar inclusie zal op zoek gaan naar hoe hij deze verschillen doelbewust kan inzetten, door het beste in mensen aan te spreken, door respect te tonen voor de eigenheid van elkeen, door mensen zich gewaardeerd te laten voelen ongeacht de functie, rang of taak.

Iedereen heeft een talent en verdient een kans. Een inclusieve onderneming vertrekt vanuit de visie dat elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats kan vinden die overeenstemt met zijn talenten. Een inclusieve ondernemer slaagt er zo in mensen met drempels tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te stellen. Dat is niet altijd evident, maar er zijn verschillende gespecialiseerde dienstverlenende organisaties waar u als onderneming beroep op kan doen ter ondersteuning.

Waarom is inclusief ondernemen belangrijk?

Het belang van inclusief ondernemen is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt om een duurzame job te vinden.

Inclusieve ondernemingen hebben een kritisch succesvoordeel door de unieke mix van zienswijzen, stijlen en vaardigheden bij de medewerkers. Om passende oplossingen te vinden voor klanten is creativiteit en inleving belangrijk. Dit vermogen stijgt aanzienlijk wanneer organisaties doelbewust gebruik maken van de diversiteit in haar onderneming.

Ondanks dat er in België de afgelopen jaren meer jobs aangeboden worden, blijft de werkzaamheidsgraad vooral bij kansengroepen laag. In België hebben laaggeschoolden, oudere werknemers, mensen met een functie-beperking en migranten van buiten de EU zelfs minder kansen om een job te vinden dan elders in Europa. Inclusieve ondernemingen geven iedereen een kans op werk, en dat is belangrijk. Want arbeid is een basisrecht. 

Onze projecten

Naast belangenbehartiging stimuleren we bij Sterpunt Inclusief Ondernemen graag het inclusief ondernemen en dat door samen te werken met onze leden en partners aan tal van inclusieve projecten:

Project Digi-coaching op de werkvloer

Actief Inclusief

Exclusief Inclusief (2020-2023)