Doorgaan naar content
Aanmelden

Siegfried Desmalines

Maak kennis met LOGOS en het project “#stappennaarwerk” 

LOGOS is het opleidingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (paritair comité 226). Als opleidingsfonds (zie www.logosinform.be) heeft het de opdracht om gratis opleidingen uit te rollen voor de bedienden. Verder beschikt elk bedrijf over een opleidingsbudget voor extra opleidingen. Als laatste taak organiseert LOGOS (meestal i.s.m. VDAB als partner) werkzoekendeprojecten voor instapfuncties. Sinds 2004 heeft de sector ook een convenantwerking met de Vlaamse overheid.  

Deze sector telt ca. 3.800 bedrijven die ca. 58.000 bedienden tewerkstellen.  Op www.internationaltrade.be staat naast cijfermateriaal heel wat info over de sector, de omvang, functies, opleidingstrajecten e.d.  De invulling van de vele vacatures blijft echter een probleem.   LOGOS lanceerde mede daarom het pilootproject “#Stappennaarwerk”.  

#stappennaarwerk is bruggen bouwen 

Het hoofddoel van “#stappennaarwerk” is om de diverse begeleiders van de niet-beroepsactieven en de andere sectoren van Transport en logistiek op een lokaal niveau samen te brengen. De samenwerking omvat niet alleen een kennismaking, maar ook een verduidelijking bij de verwachtingen van de sectoren. Bovendien wil het project bruggen bouwen naar opleidingsmogelijkheden die kunnen leiden tot werkgelegenheid in de sector. 

“Soms heb je een klein duwtje nodig” 

Naast de vacatureproblematiek was ook de oproep van de Vlaamse Overheid naar sectoren om initiatieven te nemen om de tewerkstelling van 80% te behalen een aanleiding voor dit project. Het is duidelijk dat een focus op de werkzoekenden alleen onvoldoende vruchten zou afwerpen.  De groep van niet-beroepsactieven moet ook aangesproken worden. LOGOS lanceerde binnen het Logistiek Platform in West-Vlaanderen het idee om de niet-beroepsactieven te bereiken via een evenement, met de hulp van De Werkplekarchitecten, VDAB en de OCMW’s.  

“Verschillende insteken leiden tot nieuwe ideeën” 

De Werkplekarchitecten - samen met de POM en de VDAB - waren van bij de opstart zeer betrokken en zagen de meerwaarde van een samenwerking. Bovendien bracht iedereen ideeën en suggesties in en zo stuurden de partners bij en verbeterden het programma. Zo werden ook de sectoren een doelgroep om hen te informeren vanuit De Werkplekarchitecten. Een win/win dus. Zonder deze grote betrokkenheid zou het project niet hetzelfde succes hebben gehad.  

Op 25 april 2023 organiseerden de sectoren in de ochtend in het Maritiem Centrum van VDAB te Zeebrugge ieder hun speeddates. De Werkplekarchitecten informeerden de sectoren op de middag over de specifieke doelgroep en hun activiteiten en in de namiddag bracht iedereen een begeleid havenbezoek aan de Haven van Zeebrugge.  

Wat was het resultaat van het pilootproject? 

Het project bracht de partners samen en creëerde bewustzijn over de behoeften en mogelijkheden om de niet-beroepsactieven te bereiken en te ondersteunen. We legden er ook de basis voor verdere initiatieven, zoals bvb. een attitude-training i.s.m. De Werkplekarchitecten. Het project erkende echter ook dat sommige niet-beroepsactieven een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een aandachtspunt voor het beleid. 

 

Wat brengt de toekomst?  

Na een positieve evaluatie wil LOGOS het project voortzetten in andere regio’s met dezelfde focus: in eerste instantie elkaar leren kennen om nadien per sector acties uit te rollen en mekaar regelmatig te informeren.  

LOGOS en de andere sectoren verwachten geen grote toevloed van instroom.  Maar dergelijke initiatieven leveren een positieve bijdrage aan het imago én zorgen voor een bewustwording dat vb. een opleiding gericht internationale handel, vervoer en logistiek een mooie toekomst kan bieden. 

Andere inclusieprojecten van LOGOS 

LOGOS is ook betrokken bij de Dag van de Inclusie, een intersectoraal initiatief. Daarnaast wil LOGOS de bedrijven ook ondersteunen in hun HR-beleid. Zo biedt LOGOS verschillende opleidingen aan rond inclusie:  Zo schrijf je vacatures die werken, Interculturele verschillen begrijpen, …