Doorgaan naar content
Aanmelden

Exclusief Inclusief (2020-2023)

‚ÄúExclusief Inclusief‚ÄĚ is een project dat wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Binnen dit project bundelen Sterpunt Inclusief Ondernemen, zijn leden, dienstverleners Werkplekarchitecten en sectorfondsen hun krachten.

Het hoofddoel is het bevorderen van inclusief werken en ondernemen.  

Dat doel wordt langs twee hoofdlijnen nagestreefd. Enerzijds richten we ons op het activeren van werkzoekenden en werknemers tot een duurzame tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor zij die nood hebben aan extra ondersteuning. Anderzijds richten we ons op werkgevers en streven we naar bewustwording om inclusiever te werken.  

Om deze missie rond inclusief ondernemen te realiseren, focussen we ons binnen dit project op vier actielijnen, die samen met onze Werkplekarchitecten en Sectorfondsen worden uitgewerkt. Elk van deze actielijnen draagt op zijn manier bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) voor 2030, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze SDG’s zijn:  

  • Bestrijding van armoede¬†

  • Bevordering van waardig werk en economische groei¬†¬†

  • Bevordering van levenslang leren¬†¬†

  • Vermindering van ongelijkheid.¬†¬†

Actielijn 1: het Actiebewijs

Alle bedrijven die het afgelopen jaar hebben samengewerkt met de Werkplekarchitecten omtrent werkplekleren, job-en taalcoaching, tewerkstelling en/of HR-beleid komen in aanmerking voor een Referentiebewijs Inclusieve Onderneming. Sinds 2017 reikt Sterpunt Inclusief ondernemen jaarlijks dit certificaat uit als positieve erkenning voor ondernemingen die daadwerkelijk stappen zetten in het inclusieve ondernemen. 

Met dit bewijs kan de onderneming zich presenteren als inclusieve onderneming, zowel naar externe partners als naar zijn intern personeel. Deze jaarlijkse actie stimuleert om stappen te zetten richting inclusief ondernemen en kan collega-ondernemingen inspireren. Als kers op de taart krijgen deze bedrijven ook de mogelijkheden om eens in de twee jaar deel te nemen aan de Award Inclusieve Onderneming. 

Actielijn 2: Talentoscoop

Talentoscoop biedt werkgevers uitgebreide ondersteuning en ontzorging op het gebied van HR-beleid, met speciale aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen. Via vraag- en luistergesprekken worden de behoeften van de onderneming in kaart gebracht, waarna er een doelgericht actieplan wordt opgesteld. Tijdens deze gesprekken komen verschillende vraagstukken aan bod, zoals openstaande vacatures, het functioneren van de medewerkers, re-integratieprocessen, ondersteuningsmogelijkheden…. De onderneming heeft de regie en bepaalt vanuit haar perspectief welke acties prioriteit krijgen. Na het identificeren van deze acties wordt er een overeenkomst opgesteld en ondertekend, zodat er nadien kan worden overgegaan tot de uitvoering ervan. 

Actielijn 3: 3ClicksAway

Op zoek naar nieuwe medewerkers? Neem een kijkje op onze digitale ‚Äėkandidatabank‚Äô! 3ClicksAway geeft kandidaat-werknemers weer in verschillende vakgebieden waarvan de motivatie en arbeidsattitude uitgebreid getest werden. De betrokken werkzoekenden zijn aan het eindpunt van hun trajectbegeleiding en dus helemaal klaar om aan de slag te gaan.¬†¬†

U kan selecteren op regio in heel Vlaanderen én op sector. In niet meer dan drie muisklikken kan je de geschikte kandidaat vinden. Heb je je match gevonden? Neem dan zeker contact op. Elke respons van een kandidaat-werkgever wordt opgevolgd door een professionele jobcoach van één van onze Werkplekarchitecten. Zo kan er binnen een korte tijd een afspraak worden vastgelegd en moet u niet te lang wakker liggen van lege vacatures.  

Actielijn 4: Mentorcafé

Het begeleiden van nieuwe medewerkers en het cre√ęren van een inclusieve werkvloer kan uitdagend zijn. Als mentor loop je wellicht soms tegen obstakels aan of heb je specifieke vragen. Het Mentorcaf√© biedt hiervoor een oplossing en is speciaal ontworpen om mentoren te ondersteunen.¬†¬†

Onder begeleiding van een professionele jobcoach van één van onze Werkplekarchitecten, kom je fysiek of digitaal samen in een kleine groep van ongeveer 10 personen. Je deelt persoonlijke ervaringen met andere mentoren uit diverse bedrijven en sectoren en werkt samen aan het vinden van oplossingen. Na een interactieve sessie van twee uur, inclusief advies van de jobcoach, keer je terug naar de werkvloer met concrete tips en praktische handvaten om toe te passen.  

Dankzij de financi√ęle steun van ESF binnen het project Exclusief Inclusief kunnen wij alle mentorcaf√©s gratis aanbieden.¬†¬†

Heb je specifieke vragen rond gericht feedback geven, effici√ęnt samenwerken, omgaan met een anderstalige medewerkers of ben je op zoek naar algemene tips? Check hier onze Mentorcaf√©s en schrijf je in!

Heb je een vraag over het project Exclusief Inclusief? Contacteer coördinator Marlisse Commers!

Dankzij deze Werkplekarchitecten & Sectorfondsen kunnen we het project Exclusief Inclusief tot een goed einde brengen: