Doorgaan naar content
Aanmelden

Basistraject Taalcoaching (Brussel)

Wil je aan de slag als taalcoach of je kennis voor het vak verfijnen? Neem deel aan onze 2-daagse opleiding taalcoaching in Brussel!

2 opleidingsdagen:

 • Donderdag 26 september 2024 van 9u30 tot 16u30

 • Dinsdag 8 oktober 2024 van 9u30 tot 16u30

Huis van het Nederlands — Philippe de Champagnestraat 23 — Brussel

Omschrijving

Deze opleiding biedt een basis aan coaches om aan taalcoaching te doen. Er worden inzichten geboden in het taalverwervingsproces, het stimuleren van interactievaardigheden, ondersteuning op maat. Deze inzichten worden telkens vertaald naar de praktijk. Er wordt een evenwicht nagestreefd tussen input van de docent enerzijds en de eigen inbreng en uitwisseling van coaches anderzijds. Aan het einde van het traject hebben de deelnemers handvatten en tools om een krachtige invulling te geven aan hun opdracht als job-& taalcoach. 

 • Donderdag 26 september en dinsdag 8 oktober 2024 (tweedaagse opleiding)

 • Tijdstip: 9u30 tot 16u30

 • Locatie: Huis van het Nederlands - Philippe de Champagnestraat 23 - 1000 Brussel - https://www.huisnederlandsbrussel.be/

 • Docent: Centrum voor Taal & Onderwijs - KU Leuven

 • Kostprijs: €375 per deelnemer

 • Aantal deelnemers: min 13, max 20

Inhoud

INHOUD DAG 1

Sessie 1: inleidende sessie over taalverwerving

 • Wat hebben we voor ogen met taalcoaching/ taalondersteuning?

 • Wie zijn de coachees? – over leerderskenmerken en taalniveau

 • Wat moeten/willen ze leren? - over taalgebruikssituaties en taaltaken

 • Hoe pakken we dat aan? – over visie op taalverwerving en taakgerichte aanpak

Sessie 2: stimuleren van interactievaardigheden

 • Het belang van een rijk taalaanbod

 • Werkvormen/activiteiten die interactie/spreken stimuleren

 • Taalstimulerend handelen ‘on the spot’

  o interactievaardigheden inzetten

  o feedback geven

 • Tips voor de omgeving. Interactie en netwerking stimuleren met derden

INHOUD DAG 2

Sessie 3: (talig) ondersteunen op maat

 • Waarom lopen mensen vast? Diagnose maken om op maat te kunnen ondersteunen

 • Aandachtspunt bij het voorbereiden van activiteiten: Hoe complex zijn sommige taaltaken? Welke ondersteuning voorzie je? Welk soort activiteiten lenen zich het beste om op maat te ondersteunen? …

 • Ondersteunen ‘on the spot’: Welke feedback geef je? Hoe reageer je op fouten? Hoe kan je laagtaalvaardigen stimuleren om hulpstrategieën in te zetten wanneer ze vastlopen in de taakuitvoering? …

 • Tips voor de omgeving

Sessie 4: vertalen van inzichten naar de praktijk

In deze sessie worden de deelnemers ertoe uitgenodigd om vanuit de eigen praktijk en naar keuze:

 • Eigen activiteiten en materialen (voor groepssessies of individuele begeleidingen) te screenen

 • Ideeën voor activiteiten te bedenken (voor groepssessies of taalcoaching op de werkplek)

 • Aandachtspunten bij de individuele begeleiding van laagtaalvaardigen te formuleren - aandachtspunten bij de begeleiding van de omgeving van de coachees te formuleren

Uitwisseling in groep en bespreken van vindplaatsen voor materiaal.

OPGELET: Je ontvangt geen automatische bevestiging. Noteer alvast de data zelf in jouw agenda. Een week voor de start van de opleiding ontvang je dan verdere informatie.

Privacypolicy 
Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens kunnen omwille van praktische redenen aan de docent worden doorgegeven. 

Inschrijvingsbeleid
Vanaf 1 januari 2022 is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Annuleer je meer dan 21 dagen voor de start van de opleiding? Dan betaal je 50 euro administratiekosten. Annuleer je minder dan 21 dagen voor de start van de vorming? Dan betaal je het volledige verschuldigde bedrag. Door je in te schrijven voor deze opleiding aanvaard je ons inschrijvingsreglement. Bekijk hier ons inschrijvingsreglement.

Inschrijven

Om in te schrijven moet je ingelogd zijn. Aanmelden
Heb je nog geen login, registreer je dan hier.